Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 44
(628 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 924.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 167, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 182, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: evropská spoluprácemezinárodní trestní právopolicejní spolupráce (EU)soudní spoluprácesoudní spolupráce EU v trestních věcech