Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 440
(269 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.11.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 818.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Zlatuška, který přijal k tomuto tisku dne 8.12.2004 usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 440/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 59, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 28.1.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Evropské společenstvídítěevropská školaevropský úředníksíť školškola v zahraničíškolní vzděláváníškolský systémČeská republika