Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 45
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 45/1.