Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 454
(115 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 693
Novela z. o odpadech - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Fejfar, který přijal k tomuto tisku dne 8.12.2004 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 454/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 1. schůzi a projednal jej dne 16.12.2004.

Svým usnesením č. 26, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 7/2005.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2004.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2004.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2004.

Témata EUROVOC: elektronický odpadnakládání s odpademodpadpřibližování legislativy