Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 457
(117 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 747
Novela z. o rozpoč. určení daní

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který nepřijal k tomuto tisku dne 8.12.2004 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 457/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 1. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 17.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2005.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 12. 2004.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2004.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 12. 2004.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaň z příjmůmístní daňobecní rozpočetrozpočet krajeúzemní samospráva