Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 459
(162 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.11.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 830.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Miloslav Pelc, který přijal k tomuto tisku dne 26.1.2005 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 459/1.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Miloslav Pelc, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 459/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 116, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 5.5.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: environmentální politikamezinárodní spolupráceochrana životního prostředívliv na životní prostředí