Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 46
(68 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Robert Kolář.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.3.2005.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.5.2005.

Senát přikázal senátní tisk dne 31.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2005 usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/6.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 101, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 106 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 30.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1030/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1030
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1030/0 dne 12. 7. 2005.

Navazující senátní tisk č. 331.

Témata EUROVOC: dědictvínemovitý majetekobecpřevod vlastnictvíveřejný majetek