Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 462
(150 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 689
Novela z. o poštovních službách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 4. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1158).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 110 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 689/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 5. 11. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1384).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2004 usnesení č. 395, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 462/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.1.2005.

Svým usnesením č. 36, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 689/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 689/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 14, usnesení č. 1450).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2005.

Témata EUROVOC: patentová licenceposkytování služebpoštovní službapřibližování legislativyslužba ve veřejném zájmuspoje