Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 464
(42 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ludvík Hovorka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2003 jako tisk 499/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 499
Novela z. o právu autorském

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 499/0 dne 6. 11. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0499P.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Zlatuška, který nepřijal k tomuto tisku dne 4.1.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 464/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.1.2005.

Svým usnesením č. 30, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 499/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 499/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 10, usnesení č. 1447).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 2. 2005.

Témata EUROVOC: audiovizuální dokumentaudiovizuální politikaautorské právoduševní vlastnictvíkomunikační sazby