Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 465
(62 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Miloslav Kala.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2003. Vláda zaslala stanovisko 16. 1. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2004 jako tisk 550/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 550
Novela z. o střetu zájmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 19. 12. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0550.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2004 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1014).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 550/5, který byl rozeslán 13. 10. 2004 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 1388).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2005 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 465/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 55, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 2.2.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 1. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 2. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 550/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 550/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 442, usnesení č. 1543).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2005.

Témata EUROVOC: nemzdové příjmyneslučitelnostprofesní etikaveřejná funkcezneužití pravomociústřední orgány státní správy