Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 466
(50 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Janeček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2004 jako tisk 640/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 640
Novela z. o zdravotnických prostředcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 20. 4. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0640P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1166).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 640/4, který byl rozeslán 13. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 165, usnesení č. 1398).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Richard Sequens, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2004 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 466/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.1.2005.

Svým usnesením č. 37, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 6.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 1. 2005.

Témata EUROVOC: prostředky zdravotnické technikyzdravotní péčeživnost