Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 469
(19 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Tomáš Kvapil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 26. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2004 jako tisk 755/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 755
Novela z. o investičních pobídkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 755/0 dne 30. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0755.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Antonín Sýkora a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1335).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2004.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 1397).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2004 usnesení č. 396, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 469/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.1.2005.

Svým usnesením č. 34, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 6.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 1. 2005.

Témata EUROVOC: daňová úlevainvestiční podporainvestiční úvěrpodpora investicpodpora zaměstnanostipodpůrná politikaregionální pomocrekvalifikace