Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 471
(310 kB)
Informace stálých delegací Senátu Parlamentu České republiky o činnosti za 4. funkční období
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátoři .

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.12.2004.

Senát zařadil tisk na svou 1. schůzi a projednal jej dne 16.12.2004.

Svým usnesením č. 23, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.