Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 473
(47 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.12.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 841.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.2.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.12.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Milan Špaček, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2005 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 473/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 89, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 7.4.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Nový Zélanddovolenámigrující pracovníkpovolení k pobytupracovní povolenípracovník v zahraničíprácevízová politikaČeská republika