Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 49
(41 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Martin Mejstřík, senátor Richard Sequens, senátor Jaromír Štětina, senátor Jan Horník, senátorka Soňa Paukrtová, senátor Josef Vaculík, senátor Josef Kalbáč.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.3.2005.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2005.

Senát přikázal senátní tisk dne 28.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 119, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 226, v hlasování č. 182 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 226, v hlasování č. 182 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 11. 2005 jako tisk 1168/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1168
Novela z. o státních svátcích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1168/0 dne 14. 10. 2005.

Navazující senátní tisk č. 333.

Témata EUROVOC: křesťanstvístátní svátek