Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 50
(1738 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 935.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 50/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 4.5.2005.

Svým usnesením č. 130, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti