Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 52
(113 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 884
Novela z. v souvisl. se zrušením Fondu národního majetku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 884/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1463).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 884/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 884/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 1616).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jan Nádvorník, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.4.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2005.

Témata EUROVOC: privatizaceveřejný majetekzrušení společnosti