Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 53
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Karel Černý.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 735/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 735
Novela z. o válečných veteránech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 14. 7. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0735.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1430).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 23. 3. 2005 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 1619).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 113, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 114, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 29.4.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2005.

Témata EUROVOC: armádapolicievyznamenáníválečný veteránválka