Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 54
(1801 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.2.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. František Příhoda, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 54/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 5.5.2005.

Svým usnesením č. 141, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.