Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 56
(79 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Hlavního města Prahy Rudolf Blažek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2004 jako tisk 559/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 559
Novela z. o silniční dopravě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 13. 1. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0559.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2004 (usnesení č. 257). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1038).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 559/3, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 1618).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladimír Schovánek, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 56/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 4.5.2005.

Svým usnesením č. 133, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 559/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 559/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 315, usnesení č. 1713).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 6. 2005.

Témata EUROVOC: dopravcedopravní licencedopravní podnikgoodwillsilniční dopravataxiživnost