Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 58
(50 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 27.4.2005 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 5.5.2005.

Svým usnesením č. 137, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 6.5.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2005.