Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 59
(20 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Ibl.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 11. 2004. Vláda 20. 12. 2004 nezaujala stanovisko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 826
Novela z. o podpoře sportu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 19. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0826.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Čada a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1496).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 3. 2005.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 1622).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 59/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 59/2.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 5.5.2005.

Svým usnesením č. 138, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 6.5.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Témata EUROVOC: profesionální sportsportsportovní organizace