Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 6
(458 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.1.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 853.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2005 usnesení č. 25.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2005 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.4.2005.

Svým usnesením č. 123, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Dopisem ze dne 6.5.2005 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - vyslovuje souhlas mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Europolpolicejní spolupráce (EU)protokol (EU)Česká republika