Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 6
Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.12.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 17.1.2007 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.