Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 60
(387 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, podepsaná dne 11. října 2004 v Lucemburku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.4.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 947.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 171, v hlasování č. 87 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropské společenstvíTádžikistándvoustranný vztahmezinárodní spoluprácemezivládní spolupráce (EU)členský stát EU