Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 61
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.4.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 958.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 30.11.2005 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/2.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.2.2006.

Svým usnesením č. 336, v hlasování č. 114 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: dlouhodobá prognózamístní orgány státní správyorganizace školstvíregionální orgány státní správyškolský systémškolství