Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 63
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.4.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 954.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.6.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.4.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Vlastimil Sehnal, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2005 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 63/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 172, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: hospodářské sankcemezinárodní bezpečnostmezinárodní politikamezinárodní sankceprávnická osobaterorismustrestní odpovědnosttrestný činČeská republika