Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 67
Rozhodnutí vlády České republiky o přeletu letadla ozbrojených sil Jihoafrické republiky nad územím České republiky dne 18. dubna 2005

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2005 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.