Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 68
Informace vlády České republiky o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.5.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2005 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 68/1.