Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 69
(114 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.5.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 983.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.7.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 23.6.2005 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: CERNevropské organizaceČeská republika