Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 73
(78 kB)
Návrh zákona o Vojenském zpravodajství
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Nečas.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 661/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 661
N.z. o Vojenském zpravodajství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 661/0 dne 6. 5. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0661.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1177).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 661/4, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 1658).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2005 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 73/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 151, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 289/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Témata EUROVOC: armádaobranná politikapravomoc institucetajná službaveřejná bezpečnost