Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 75
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Votava.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 7. 2004 jako tisk 707/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 707
Novela z. o Sbírce zákonů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 707/0 dne 16. 6. 2004.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 707/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1660).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 159, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 707/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 707/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 90, usnesení č. 1840).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: mezinárodní dohodaprávo na informaceuživatel informacíveřejná správazpřístupňování informacíÚřední věstník Evropské unieúřední dokument