Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 76
(40 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 878
Novela z. o komoditních burzách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 878/0 dne 27. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1519).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 878/1 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 878/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 878/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 1663).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 8.6.2005 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 148, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Témata EUROVOC: burza cenných papírůkapitálový trhobchodní pravidlatrh zbožízbožová burza