Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 77
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Vlastimil Tlustý.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2004. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2004 jako tisk 778/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 778
Nov. z. o stavebním spoření a o dopl. z. o daních z příjmu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 778/0 dne 29. 9. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0778.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2004 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1489).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 778/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 1664).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 153, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Témata EUROVOC: bankovní poplatekdaň z příjmůhypotekární úvěrhypoteční bankastavební výpomocstátní podporaúvěr