Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 8
(51 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 741
Novela z. o uvádění biocidních přípravků na trh - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 741/0 dne 20. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1262).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 741/2, který byl rozeslán 24. 11. 2004 v 14:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 348, usnesení č. 1423).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Karel Barták, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2005 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 8/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 27.1.2005.

Svým usnesením č. 52, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 2.2.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 741/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 741/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 439, usnesení č. 1541).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2005.

Témata EUROVOC: herbicidyinsekticidykontrola dovozukontrola vývozuobchodní licencepřípravky ochrany rostlin