Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 80
(194 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 824
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 824/0 dne 23. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2004 (usnesení č. 363). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1415).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 824/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 1652).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Milan Špaček, který přijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.6.2005.

Svým usnesením č. 163, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 392/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 824/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 824/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 84, usnesení č. 1837).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 9. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 824/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 824/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 87, usnesení č. 1875).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2005.

Témata EUROVOC: dekontaminacekosmetický přípraveklidská výživaochrana zvířatpitná vodaprevence nemocírozvod vodyveřejná hygienavodazdravotní politikazdraví veřejnostizpracovaný potravinářský výrobek