Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 84
(39 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Hlavního města Prahy Rudolf Blažek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 812/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 812
Novela z. o regulaci reklamy

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 812/0 dne 4. 11. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0812.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.7.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 384/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 6. 2005 poslancům jako tisk 812/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 6. 2005 poslancům jako tisk 812/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 96, usnesení č. 1844).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: Prahahlavní městoinzerování zbožípropagace