Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 86
(61 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr bez portfeje Pavel Zářecký.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 751
Novela z. o Veřejném ochránci práv

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 751/0 dne 30. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1465).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 751/2, který byl rozeslán 10. 5. 2005 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 274, usnesení č. 1705).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 31.5.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 86/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.6.2005.

Svým usnesením č. 161, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.6.2005.

Svým usnesením č. 160, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Dne 21.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 751/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 751/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 92, usnesení č. 1842).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: lidská právaombudsmanzákonnost