Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 87
(77 kB)
Návrh zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku některým osobám a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Vidím.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2004 jako tisk 740/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 740
N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 740/0 dne 20. 7. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0740.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1464).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 740/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 740/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4., 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 740/4, který byl rozeslán 11. 5. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 297, usnesení č. 1711).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 31.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 168, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 740/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 740/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 91, usnesení č. 1841).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Témata EUROVOC: důchodový plánfinanční pomocobčanská neposlušnostodškodnění