Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 88
(50 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kateřina Konečná.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 1. 2005 jako tisk 850/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 850
Novela z. o zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 850/0 dne 23. 12. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0850.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.5.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.6.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 31.5.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.6.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 23.6.2005 usnesení č. 26.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 170, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 170, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.6.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 382/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 850/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 850/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 97, usnesení č. 1845).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: boj proti nezaměstnanostimladý pracovníknezaměstnanost mladýchpodpora zaměstnanosti