Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 9
(63 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 821
Novela z. o azylu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 11. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Určil zpravodaje: Robert Vokáč a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1405).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 821/2, který byl rozeslán 15. 12. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 400, usnesení č. 1436).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2005 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 27.1.2005.

Svým usnesením č. 45, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.1.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 2. 2005.

Témata EUROVOC: azylové právocizí státní občankontrola migracímigrační politikanezletilostpomoc uprchlíkůmpovolení k pobytuživotní úroveň