Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 9
Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu konaného ve dnech 14.až 15. prosince 2006

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.12.2006.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 20.12.2006.

Svým usnesením č. 44, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.