Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 91
(45 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Martin Mejstřík, senátor Jan Horník, senátor Jiří Liška, senátorka Soňa Paukrtová, senátorka Jitka Seitlová, senátor Richard Sequens, senátor Jaromír Štětina.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.6.2005.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.8.2005.

Senát přikázal senátní tisk dne 23.6.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 91/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 23.6.2005.

Svým usnesením č. 178, v hlasování č. 109 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.10.2005.

Svým usnesením č. 243, v hlasování č. 206 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 11. 2005 jako tisk 1169/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1169
Novela trestního zákona

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1169/0 dne 14. 10. 2005.

Témata EUROVOC: komunismusnacionální socialismusochrana práv a svobodpolitické násilítrestní zákoníktrestný čin