Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 92
(407 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2006

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.7.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2007 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 186, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.