Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 93
Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Vlasta Parkanová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.7.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 27.2.2008 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 93/1.