Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 95
(892 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vlasta Formánková)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.6.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.6.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 95/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 4.8.2005.

Svým usnesením č. 208, v hlasování č. 127 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 4.8.2005.

Svým usnesením č. 209, v hlasování č. 127 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.