Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 96
(112 kB)
Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.6.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.6.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 184 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: PolskoSlovenskovojenská spoluprácevypovědění smlouvyČeská republika