Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 98
(221 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.6.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.6.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jaroslav Kubín, který přijal k tomuto tisku dne 14.9.2005 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 191 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní právo soukromézávazková odpovědnostČeská republika