Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98008
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Martin Stropnický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 239
Vládní návrh zák., kterým se mění a doplňuje zák. č. 35/1965

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.2.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.3.1998.

Garančním výborem je Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, jehož zpravodajem je sen. Doc. PhDr.  Karel Floss, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.1998 usnesení č. 98015, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98008/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 4.3.1998.

Svým usnesením č. 98017 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 239/3.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 239/4.
    O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 3. 1998 na 23. schůzi.
    Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 37).

Témata EUROVOC: autorské právoduševní vlastnictvíumělecké dílo