Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 99
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.6.2005.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1019.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.6.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 14.9.2005 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 99/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 15.9.2005.

Svým usnesením č. 224, v hlasování č. 174 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: BulharskoRumunskoevropská integracepřistoupení k Evropské unii